Katalogy 2014-15

Platnost katalogu semen i rostlin již skončila, těšíme se na nové objednávky na podzim 2015. 

The validity of the catalogue of seeds and plants as well is over now, we are looking forward for your orders in autumn 2015 again.

Katalogy semen a rostlin přesunuty do archivu (menu vlevo)

Catalogues of seeds and plants were moved to archive section (menu on the left)

 

Katalog rostlin na rok 2014-2015:

Katalog rostlin 2014-15

Plants catalogue 2014-15

Pflanzenkatalog 2014-15

 

 

 

Návod pro objednání

Pro objednání použijte pokud možno originální soubor, do kterého vyplníte počty objednávaných položek a červeně uvedené identifikační údaje. Vyplněný soubor odešlete prosím na správnou objednací mailovou adresu. V této chvíli nic neplaťte, rostliny budou zasílány na dobírku, v případě jiného způsobu platby Vám bude konečná částka včas sdělena.

Instructions for ordering

To order, if possible, use the original file, in which you fill the number of ordered items and red typed identifying informations. The completed file send please to the correct ordering e-mail address. At this moment do not pay! The final price will be sent to you in due time.

Bestellung Anweisen

Zur Bestellung, wenn möglich, verwenden Sie die Original-Datei, in dem Sie die Anzahl der bestellten Artikeln und rot eingegebene Identifizierung Informationen zu füllen. Das ausgefüllte Datei senden Sie bitte an der richtigen E-Mail-Bestellungadresse. In diesem Moment bitte zahlen Sie nicht! Der endgültige Preis wird Ihnen rechtzeitig zugesandt.