Katalog semen 2015

 

Právě byl zveřejněn nový katalog semen pro období podzim-zima 2015-16.

Katalogy najdete zde.

 

The new catalogue of seeds fo season 2015-2016 has just been released.

You can download it here.

 

 

 

 

Návod pro objednání

Pro objednání použijte pokud možno originální soubor, do kterého vyplníte počty objednávaných položek a červeně uvedené identifikační údaje. Vyplněný soubor odešlete prosím na správnou objednací mailovou adresu. V této chvíli nic neplaťte, rostliny budou zasílány na dobírku, v případě jiného způsobu platby Vám bude konečná částka včas sdělena.

Instructions for ordering

To order, if possible, use the original file, in which you fill the number of ordered items and red typed identifying informations. The completed file send please to the correct ordering e-mail address. At this moment do not pay! The final price will be sent to you in due time.

Bestellung Anweisen

Zur Bestellung, wenn möglich, verwenden Sie die Original-Datei, in dem Sie die Anzahl der bestellten Artikeln und rot eingegebene Identifizierung Informationen zu füllen. Das ausgefüllte Datei senden Sie bitte an der richtigen E-Mail-Bestellungadresse. In diesem Moment bitte zahlen Sie nicht! Der endgültige Preis wird Ihnen rechtzeitig zugesandt.